Support telefontid:

Må - Fre: 08:00-14:00
Lunch: 12:00-13:00

kreditvärdighet entreprenorer Länsstyrelsernas test Länsstyrelsernas test
BAGA Water Technology AB

BAGA - Testat och godkänt för Nordiska driftförhållanden

Läs mer om vattentemperaturens betydelse för ett reningsverks reningsresultat.


Filtrerat nr. 2 - BAGAs nyhetsbrev

Läs vårt nyhetsbrev" Filtrerat" här på hemsidan. Läs om succen med BioModulpaket med spridarplattor, kretsloppstänk och Revac ceretifiering.

Äntligen Hemma - Väljer BAGA

Äntligen Hemma har valt att samarbeta med oss för denna vårsäsong.
Titta extra noga i programmet -  Äntligen Hemma, nr. 8 - TV4.

Klicka här för att se programmet.

Nya lågbyggda slamavskiljare

BAGA slamavskiljare finns nu i nya lågbyggda versioner, dels 2,2 m3 våtvolym för BDT+KL och dels 1,2 m3 våtvolym för BDT-lösningar. Båda varianterna är naturligtvis försedda med integrerad pumpbrunn och bygger på BAGAs patenterade slamavskiljarteknik.

Nya biomodulpaket med spridarplattor
för infiltration och markbädd.

Spridarplattorna som helt ersätter makadamlagret i bädden, fördelar vattnet över bädden och ökar den biologiska reningsytan. Vid anläggning av infiltration vid goda infiltrationsförhållanden läggs spridarplattorna direkt på jordmassorna.   

Baga Easy

BAGA Easy Reningsverk

Reningsverk som fungerar i nordiska förhållanden.
BAGA Easy reningsverk har testats med toppresultat i läns-styrelsernas stora test av alla reningsverk på den svenska marknaden.

   

Filtrerat nr. 1 - BAGAs nyhetsbrev

Första numret av BAGAs nyhetsbrev - Filtrerat. Läs om nya lågbyggda slamavskiljare. Spridarplattor för Biomodulspaketet. Vad är AB Svensk
Avloppsprovning för någonting?

Våra produkter är CE-märkta

BAGAs produkter är testade och CE-godkända i Sverige enligt EN12566-3 och EN12566-1

Made in Sweden!

BAGAs produkter:
· Konstruerade i Sverige för nordiska driftförhållanden.
· Uppfyller de svenska reningskraven för hög respektive normal skyddsnivå.
· Testade och CE-godkända i Sverige.

Marknadens bästa slamavskiljare

BAGA slamavskiljare är marknadens ojämförligt effektivaste slamavskiljare. Tester hos SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) har visat helt unika resultat. Man har inte har kunnat mäta någon slamflykt av partikelbundna föroreningar! Konstruktionen hos BAGA slamavskiljare, med hög syretillförsel och stor volym, ger betydligt högre reduktion än en konventionell 3-kammarbrunn.

 

 

 

BAGA Water Technology AB     Torskorsvägen 3, 371 48 Karlskrona     Tel: 0455-616150      E-mail: info@baga.se       Sitemap