Support telefontid:

Må - Fre: 08:00-14:00
Lunch: 12:00-13:00

kreditvärdighet entreprenorer Länsstyrelsernas test Länsstyrelsernas test
BAGA Water Technology AB

BAGA - Testat och godkänt för Nordiska driftförhållanden

Läs mer om vattentemperaturens betydelse för ett reningsverks reningsresultat.


Telefonsystemet som inte ville

Bästa kunder och besökare Vi har under våren bytt till ett nytt telefonisystem vilket medfört vissa problem med bortkopplade och avbrutna samtal mm. E-mail fungerar dock normalt!

Vi gör vårt bästa för att komma till rätta med störningarna och hoppas på överseende under tiden.

Ny säljare i norr

Vi förstärker vår säljkår med en ny säljare med bas i Umeå. André Öhman kommer fr. o. m. April att täcka området norrut från härösand.

Nya lågbyggda slamavskiljare

BAGA slamavskiljare finns nu i nya lågbyggda versioner, dels 2,2 m3 våtvolym för BDT+KL och dels 1,2 m3 våtvolym för BDT-lösningar. Båda varianterna är naturligtvis försedda med integrerad pumpbrunn och bygger på BAGAs patenterade slamavskiljarteknik.

Nya biomodulpaket med spridarplattor
för infiltration och markbädd.

Spridarplattorna som helt ersätter makadamlagret i bädden, fördelar vattnet över bädden och ökar den biologiska reningsytan. Vid anläggning av infiltration vid goda infiltrationsförhållanden läggs spridarplattorna direkt på jordmassorna.   

Våra produkter är CE-märkta

BAGAs produkter är testade och CE-godkända i Sverige enligt EN12566-3 och EN12566-1

Made in Sweden!

BAGAs produkter:
· Konstruerade i Sverige för nordiska driftförhållanden.
· Uppfyller de svenska reningskraven för hög respektive normal skyddsnivå.
· Testade och CE-godkända i Sverige.

Baga Easy

BAGA Easy Reningsverk

Reningsverk som fungerar i nordiska förhållanden.
BAGA Easy reningsverk har testats med toppresultat i läns-styrelsernas stora test av alla reningsverk på den svenska marknaden.

   

Marknadens bästa slamavskiljare

BAGA slamavskiljare är marknadens ojämförligt effektivaste slamavskiljare. Tester hos SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) har visat helt unika resultat. Man har inte har kunnat mäta någon slamflykt av partikelbundna föroreningar! Konstruktionen hos BAGA slamavskiljare, med hög syretillförsel och stor volym, ger betydligt högre reduktion än en konventionell 3-kammarbrunn.

 

 

 

BAGA Water Technology AB     Torskorsvägen 3, 371 48 Karlskrona     Tel: 0455-616150      E-mail: info@baga.se       Sitemap