Minireningsverk

Minireningsverk BAGA Easy

BAGA Easy minireningsverk

BAGA Easy är en serie enkla och effektiva minireningsverk för avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt . Fördelarna med BAGA Easy minireningsverk ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos konventionella reningsverk.

BAGA Easy minireningsverk finns i standardutföranden för 1 – 6 hushåll. Större anläggningar dimensioneras på begäran.

Hög reningsgrad

Minireningsverket uppfyller och överträffar med bred marginal Naturvårdsverkets rekommendationer för den högsta reningsgraden ”hög skyddsnivå” NFS 2006:7.

BAGA Easy minireningsverk bygger på enkel och beprövad teknik

Det höga reningsresultatet uppnås genom vår patenterade teknik att tillföra flockningsmedel flödesproportionellt direkt i slamavskiljaren, kombinerad med en biobädd. I slamavskiljaren finns även ett filter som säkerställer att inget slam kan komma ut i biobädden.

BAGA lämnar en processgaranti på reningsprocessen hos BAGA Easy

 

Läs mer om processgarantier

Testat i länsstyrelsernas stora test av minireningsverk

BAGA Easy minireningsverk har topptestats i länsstyrelsernas stora test av alla reningsverk på den svenska marknaden (Ladda ner testet här till höger).


              Fördelar med BAGA Easy

  • Den lägsta energiförbrukningen av alla minireningsverk, mindre än 50 kr / år och hushåll

  • Funktionsövervakning av minireningsverkets alla funktioner dygnet runt - Ett GSM modem visar driftstatusen via sms meddelanden

  • Ljudlöst - BAGA Easy har ingen kompressor för syresättningen, detta sker via luftningsrören.

  • PROCESSGARANTI - BAGA garanterar att klara Naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå. Detta ger en hög säkerhet för entreprenör och slutkund

  • Med enkelheten och frånvaron av kringutrustning följer också att BAGA Easy är mycket lätt att sköta

  • Enkelhet ger driftsäkerhet. BAGA Easy innehåller bara en enda pump vilket ger hög driftsäkerhet

  • Fungerar lika bra för permanentboende som för fritidshus tack vare den patenterade konstruktionen som ger snabb uppstart

Tillbehör: Manifolder för spridning av avloppsvatten till infiltration/markbäddar

 

BAGA Water Technology AB     Torskorsvägen 3, 371 48 Karlskrona     Tel: 0455-616150      E-mail: info@baga.se       Sitemap