Egen brunn - dröm eller mardröm?

 Cirka 1,2 miljoner svenskar får sitt dricksvatten från enskild brunn. Många brunnsägare upplever att vattnet orsakar problem både för användning i hushållet eller som dricksvatten. Vanliga upplevda problem är missfärgningar, dålig lukt, smak eller färg. Dessvärre kan man ha kvalitetsproblem utan att man upptäcker dem med blotta ögat eller andra sinnen.

Att ta en vattenanalys är ett sätt att ta kontroll över brunnsvattnet!