Det hänger ihop!

En dåligt fungerande avloppsanläggning kan påverka närliggande dricksvattenbrunnar. Ett brunnsvattens kvalitet kan ha egenskaper som försämrar möjligheten att rena avloppsvattnet!

Vi på BAGA har kunskapen och produkterna som gör att du kan känna dig trygg med att du och din familj dricker hälsosamt vatten och att du kan göra rätt för dig gällande närmiljön. Rent vatten – Rent samvete!

Vi på BAGA besvarar gärna frågor om det här med avlopps- och vattenrening. Välkommen att kontakta oss!