Hårt (kalkrikt) vatten

  • Svårt att få schampo och tvål att löddra?
  • Behöver ni använda stora mängder tvättmedel samt sköljmedel?
  • Vita avlagringar på kakel, duschväggar eller diskbänk?
  • Upplever ni att er vita tvätt blir lite gråaktig i färgen?
  • Vita fläckar på bilen efter tvätt och självtorkning?

Känner du igen problemen?

De är orsakade av ett hårt vatten som innehåller höga halter kalcium och magnesium.

Riktvärde

Riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Totalhårdhet 15dH (Tyska hårdhetsgrader)

BAGA avråder från total avhärdning!

BAGA avråder från total avhärdning, vi rekommenderar att hårdheten i vattnet är 5-12 dH. Dricksvattnet innehåller lagom mängd av de hälsosamma mineralerna kalcium och magnesium samtidigt som det är tekniskt fördelaktigt.

Allt hänger ihop!

Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten igen – allt hänger ihop i samma kretslopp.

Ett brunnsvatten kan ha egenskaper som kan försämra möjligheten att rena avloppsvattnet. Tex kan ett för mjukt vatten ge problem med den efterföljande avloppsanläggningen.