Kontakta oss

Jag godkänner att Baga sparar information om mig.

Jag godkänner att Baga sparar information om mig. Läs mer här

BAGAs personuppgiftsbehandling - samtycke

BAGA Water Technology, organisationsnummer 556445-5557, adress Torskorsvägen 3, 371 38 Karlskrona telefonnummer 0455-61 61 50 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?
BAGA samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med tecknande av avtal, köp av tjänst eller produkt samt för intresseanmälan av kommande tjänster. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, fastighetsuppgifter samt anläggning- och ärendehistorik.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen
Syftet med behandlingen är att BAGA skall kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser.

Utlämning av uppgifter
Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex serviceuppdrag och leveranser.

Läs mer om BAGAs personuppgiftsbehandling

Här finns våra lokalkontor

BAGAs vattenreningsprodukter finns tillgängliga över hela landet genom våra egna vattenreningsspecialister och samarbetspartners.