Nyheter från Baga

Glad Midsommar!

Dags för midsommarhelg! Vi tillönskar alla en trevlig sådan!

Öppet hus på BAGA i Uddevalla 15-17 juni!

Besök BAGA i Uddevalla på Öppet hus 15-17 juni! Kom och prata med våra specialister inom vatten- och avloppsrening. Öppettider Torsdag 08:30-17:00 Fredag    08:30-17:00 Lördag    10:00-15:00 Ta med en flaska med ditt brunnsvatten eller di...

Öppet hus i Karlskrona 12-13 maj!

Besök BAGA i Karlskrona på Öppet hus 12-13 maj!   Kom och prata med våra specialister inom vatten- och avloppsrening. Vi utför demo av såväl vattenrenings produkter som avloppslösningar.   Öppettider Fredag    15:30-18:00 ...

Många drabbade av giftigt dricksvatten!

Mer än 20 000 personer kan ha druckit vattnet under åren och i dag är det många som lever med oron över att fortfarande ha höga halter av miljögifterna PFAS i blodet. Det har kallats den största miljöskandalen någonsin när försvarets b...

Förhöjda halter PFAS i Blekinge!

En stor miljöolycka som drabbat många! Ronneby-ån har förhöjda halter av PFAS, eftersom det finns kvar i marken och förs vidare dit via bäckar. För drygt tre år sedan upptäcktes substanser med samlingsnamnet PFAS i dricksvattnet för...

Bor i vatten kan påverka foster!

Grundämnet bor i vattnet kan påverka fosters storlek, visar en forskningsstudie från Karolinska institutet. På Gotland där borhalten är hög uppmanar forskarna de boende att kontrollera sitt brunnsvatten. Det är de höga halterna bor i vattnet på Gotl...

Vi söker säljare av rent vatten!

Med utgångspunkt från våra lokalkontor i Stenungssund och Kristianstad kommer vi anställa säljare som ska bearbeta huskunder med enskild dricksvattenförsörjning på det närliggande geografiska området.

BAGA internutbildar inför lansering av nytt affärsområde vattenfilter

BAGA har internutbildning för all personal två gånger om året och träffades 12-13 januari i nyligen utbyggda lokaler i Karlskrona. Från tidigare 28 anställda var nu 42 personer på plats, inkluderat 10 stycken från nyblivna dotterbolaget Aquarent i Kr...

Mängden koppar i miljön måste begränsas

Koppar tillhör de jämförelsevis mest giftiga metallerna för vattenlevande organismer. Våra krav syftar till att minimera ­risken för ytterligare tillförsel av koppar till miljön, skriver repre­sentanter för Miljömärkning Sverige, Byggvarubedömningen ...