Om BAGA

BAGA Water Technology är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig förstås på BAGAs produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: vattenfilter, vattenanalyser, tryckkärl, slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar.

Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Alingsås, Stenungsund, Uddevalla, Västerås, Norrköping, Växjö, Kristianstad, Umeå och Örebro.

Se filmen om BAGA

Här finns våra lokalkontor

BAGAs vattenreningsprodukter finns tillgängliga över hela landet genom våra egna vattenreningsspecialister och samarbetspartners.