Så tänker vi

Friskt och hälsosamt dricksvatten såväl som miljövänligt och driftsäkert avlopp är viktiga vardagsfrågor för alla familjer som inte är centralt VA-anslutna. Traditionellt måste man söka lösningar på två olika håll för att hitta rätt, gräventreprenören hjälper till med avlopp; VVS-aren med vattenfilter.

Nu är det nya tider – med BAGA finns kompetensen under ett tak!

BAGA har successivt vuxit till att bli ledande inom enskilt avlopp och har de senaste åren noterat att de oftast förekommande problemen relaterat till avloppsproblem hänger ihop med att inkommande vatten inte harmoniserar med avloppsprocessen. BAGA har produkterna och kunskapen både inom avlopps- och vattenrening – vi får det att fungera ihop!

BAGA tar vattenrening på allvar. Vi bryr oss om att du som husägare ska vara nöjd med sin investering, både nu och i framtiden. Vi utvecklar, forskar och testar för att göra ett riktigt bra erbjudande ännu bättre.

Det hänger ihop!

Vi bara lånar vattnet!

Vatten är människans viktigaste livsmedel och kan inte ersättas med något annat. Vi säger gärna så. Men lever vi som om det vatten vi använder idag är lånat av vår historia och vår framtid?

Vattnet som vi dricker i dag är samma vatten som våra förfäder drack. Det är samma vatten som våra barn och barnbarn kommer att dricka och bada i framtiden. När man tänker på det viset så blir det lättare att förstå att vi måste vara rädda om vårt vatten. Vi bara lånar det!

Vattnets kretslopp.

Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten – allt hänger ihop i ett och samma kretslopp.

En dåligt fungerande avloppsanläggning kan påverka närliggande dricksvattenbrunnar. Ett brunnsvattens kvalitet kan ha egenskaper som försämrar möjligheten att rena avloppsvattnet!

Vi på BAGA har kunskapen och produkterna som gör att du kan känna dig trygg med att du och din familj dricker hälsosamt vatten och att du kan göra rätt för dig gällande närmiljön. Rent vatten – Rent samvete!