Dricksvattenfilter

Ett brunnsvatten kan vara förorenat av en mängd ämnen vilka kan förekomma i ohälsosamma mängder och påverka hälsan negativt! En brunnsvatten analys kan visa huruvida vattnet är lämpligt som dricksvatten. Visar det sig att du behöver förbättra vattenkvaliteten för att du och din familj ska kunna använda vattnet för mat och dryck kan BAGAs dricksvattenfilter lösa det.

BAGA Dricksvattenfilter

 

BAGA Dricksvattenfilter avskiljer föroreningar genom att vattnet passerar ett halvgenomträngligt membran, en teknik som heter omvänd osmos. BAGA Dricksvattenfilter har en hög reningskapacitet och avskiljer salt, flourid, uran, arsenik, nitrit och nitrat mm.

Skapar förutsättningar för ett riktigt rent dricksvatten.

 

Här finns våra lokalkontor

BAGAs vattenreningsprodukter finns tillgängliga över hela landet genom våra egna vattenreningsspecialister och samarbetspartners.

Jag godkänner att Baga sparar information om mig.

Jag godkänner att Baga sparar information om mig. Läs mer här