Humusfilter

Variation i vattenkvalitet vid mycket regn eller årstidsförändring?

Gult vatten i badkar och dricksvattenglaset?

Känner du igen problemen? Då kan ditt vatten innehålla humusämnen! Med BAGAs vattenfilter reduceras denna typ av vattenproblem.

BAGA Humusfilter

BAGA Humusfiltr skapar förutsättningar för ett välsmakande och tilltalande vatten i hushållet. Exempelvis reducering av humus och svavelväte.

Filtret finns i olika storlekar för att passa ditt ändamål.