Installation

BAGAs installatörer kan allt om hur vattenfilter ska installeras i ett hushåll, de ger dig information angående skötsel och service, allt för att du och din familj ska få en så långsiktig lösning för rent vatten som möjligt.

Vi har också kunskap om hur vattenfilter kan påverka efterföljande avloppsanläggning. Vid varje installationstillfälle optimeras vattenrenings utrustning för att avlopp- / och vattenrening ska harmoniera med varandra på bästa sätt.