Service

BAGA tar vattenrening på allvar! Vi bryr oss om att du som husägare ska vara nöjd med sin investering, både nu och i framtiden.

För att ni ska kunna ha ett rent och hälsosamt vatten i många år framöver behöver produkterna skötas om.  BAGAs kunniga tekniker kan utföra service och ge dig viktig information samt dokumentation gällande skötsel. Alla BAGAs produkter levereras med användarmanualer.