Vattenanalys

En vattenanalys ger dig som brunnsägare svar på vilka ämnen som finns i ditt vatten samt i vilka halter de förekommer.  

Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Att enbart bedöma ett vattens kvalitet utifrån upplevda kriterier räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

De ämnen som man ska analysera är de som rekommenderas av Livsmedelsverket enligt deras ¨Råd om enskild dricksvattenförsörjning¨

BAGA samarbetar med Eurofins!

Vi erbjuder vattenanalys utfört av ackrediterat laboratorium, enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning, allt för att du ska kunna känna dig trygg med att vi utgår från en oberoende parts rapport om ditt vatten när vi hjälper dig vidare processen.

BAGA samarbetar med Eurofins!