Vattenanalys

En vattenanalys ger dig som brunnsägare svar på vilka ämnen som finns i ditt vatten samt i vilka halter de förekommer.  

Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Men problemen kan finnas där utan att man märker det. Att enbart bedöma ett vattens kvalitet utifrån upplevda kriterier räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

De ämnen som man ska analysera är de som rekommenderas av Livsmedelsverket enligt deras ¨Råd om enskild dricksvattenförsörjning¨

Vi samarbetar med Eurofins!

Vi erbjuder vattenanalyser av ackrediterat laboratorium, enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning, allt för att du ska kunna känna dig trygg med att vi utgår från en oberoende parts rapport om ditt vatten när vi hjälper dig vidare processen.

BAGA samarbetar med Eurofins!

Livsmedelsverkets råd gäller både enskilda brunnar och om du tar ditt dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en insjö.

 

 

Vattenanalysen - ett lysande underlag!

Den information som du får från vattenanalysen utgör tillsammans med din upplevelse av brunnsvattnet ett viktigt verktyg när vi tar hand om dig och ditt vatten!

Vattenanalysen ger dig svar på vattnets sammansättning och den gör att vi tillsammans kan föra en diskussion runt ditt brunnsvatten och eventuella behov av åtgärder. Analysrapporten utgör även ett lysande underlag för hur en anpassad produktlösning kan se ut för dig och din familj.

BAGA använder alltid den information som tillhandahålls av Livsmedelsverket gällande enskild dricksvattenförsörjning.