BAGA Vattentest

BAGAs vattentest omfattar ett antal av de parametrar som rekommenderas enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Vårt företag erbjuder även kompletta vattenanalyser i samarbete med ackrediterat laboratorium samt produkter för åtgärd av vattenproblem inklusive installation.

Bl.a. använder vi dessa enklare tester på plats hemma hos dig för att verifiera dina upplevda problem. BAGAs vattentest är kostnadsfritt och bör ses som ett komplement till kompletta vattenanalyser i inledande diskussioner om din vattenkvalitet.