När vattenanalys?

Analysera dricksvattnet från brunnen minst vart tredje år!

Livsmedelsverket rekommenderar att man som brunnsägare regelbundet ska analysera sitt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker, rekommenderat intervall för vattenanalys är minst vart tredje år.  Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att göra vattenanalyser oftare.  Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år. Det är extra viktigt med vattenanalys om små barn ska dricka vattnet.

Här finns våra lokalkontor

BAGAs vattenreningsprodukter finns tillgängliga över hela landet genom våra egna vattenreningsspecialister och samarbetspartners.