Vattenkvalitet

Dricksvatten bör ha en vattenkvaliteten som är förenlig med de riktvärden som anges i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning och mikroorganismer och parasiter, m.m., inte finns i vattnet i sådant antal eller i sådana halter att de kan utgöra en olägenhet för människors hälsa.