Ledande avloppslösningar

Nyhet

Modernt enskilt avlopp tar hjälp av naturen!

Markbäddar och infiltrationer har använts under lång tid för att rena avloppsvattnet på ett enkelt och robust sätt. När ...

Stort sortiment av pumpar och pumpstationer

Visste du att BAGA Water Technology har ett brett produktprogram för pumpstationer som både håller hög kvalitet och är funktionssäkra? Det finns en rad olika modeller i standardutförande eller kundanpassade, helt färdiga för anslutning. Läs mer om våra pumpar och pumpstationer!

 

 

 

 

 

Länken mellan vatten och avlopp

BAGA:s produkter möjliggör miljövänliga avloppslösningar för hushåll och samfälligheter. Dricksvatten blir till avloppsvatten som blir till dricksvatten – allt hänger ihop i ett och samma kretslopp. BAGA Aquarent, som är ett systerbolag till BAGA Water Technology AB, möjliggör ett hälsosamt dricksvatten. Det hänger ihop.

Ladda ner Kontakt