Anläggningsritningar

Klicka på nedanstående länkar för kompletta anläggningsritningar

BAGA BDT avloppsanläggningar
BDT infiltration
BDT förstärkt/förhöjd infiltration
BDT vertikal markbädd
BDT horisontell markbädd

BAGA Effektiv avloppsanläggningar (normal skyddsnivå)
Effektiv infiltration
Effektiv förstärkt/förhöjd infiltration
Effektiv vertikal markbädd
Effektiv horisontell markbädd

BAGA Easy avloppsanläggningar (hög skyddsnivå)
EASY infiltration
EASY förstärkt/förhöjd infiltration
EASY vertikal markbädd
EASY horisontell markbädd
EASY kompaktbädd

Ladda ner Kontakt