Anmälan serviceavtal

Läs mer om serviceavtal: Broschyr

Efter inskickad anmälan får ni inom några dagar ett digitalt avtal som innehåller alla detaljer och priser för just er typ av anläggning, detta skall signeras innan avtalet börjar gälla.

Ni kan använda avloppet direkt efter att tanken/tankarna är fyllda med vatten samt elen inkopplad. Vid tecknande av serviceavtal gör servicetekniker från BAGA injustering av flockningsmedel vid uppstartsbesök.

Flockmedel skall inte tillsättas innan BAGA har varit på plats
BAGA servicetekniker tar med sig flockmedel till uppstartsbesöket
BAGA servicetekniker tar vid begäran med flockmedel vid sina servicebesök

För offert på funktionsavtal
Om du är intresserad av funktionsavtal, skicka ett mail med information om typ av anl, samt belastning (fritidshus/permanentboende) och antal personer i hushållet till support@baga.se

Formulär serviceavtal

  Typ av avtal *Läs om avtal i vår broschyr högst upp på sidan

  Flockmedelsprenumerant

  Typ av anläggning

  Typ av fastighet

  Vi planerar in uppstartsbesök 2-4 månader efter Driftsättningsdatum (den dag ni börjar använda avloppet), detta eftersom biologin skall komma igång innan man tillsätter Kemiska medel

  Uppstartsbesök på nyinstallerad anläggning(gäller vid tecknande av service eller funktionsavtal)

  GDPR samtycke *

  Jag samtycker till att BAGA lagrar och hanterar mina personuppgifter
  Ladda ner Kontakt