Anmälan serviceavtal

Läs mer om serviceavtal: Broschyr

Efter inskickad anmälan får du inom några dagar ett digitalt avtal som innehåller alla detaljer och priser för just din typ av anläggning, det ska signeras innan avtalet börjar gälla.

Du kan använda avloppet direkt efter att tanken/tankarna är fyllda med vatten samt elen inkopplad. Vid tecknande av serviceavtal gör servicetekniker från Kingspan BAGA injustering av flockningsmedel vid uppstartsbesök.

 • Flockmedel ska inte tillsättas innan Kingspan BAGA har varit på plats.
 • Kingspan BAGA servicetekniker tar med sig flockmedel till uppstartsbesöket.
 • Kingspan BAGA servicetekniker tar vid begäran med flockmedel vid sina servicebesök.

 

För offert på funktionsavtal
Om du är intresserad av funktionsavtal, skicka ett mejl med information om typ av anläggning, samt belastning (fritidshus/permanentboende) och antal personer i hushållet till support@baga.se

Formulär serviceavtal

  Typ av avtal *Läs om avtal i vår broschyr högst upp på sidan

  Flockmedelsprenumerant

  Typ av anläggning

  Typ av fastighet

  Vi planerar in uppstartsbesök 2-4 månader efter Driftsättningsdatum (den dag ni börjar använda avloppet), detta eftersom biologin skall komma igång innan man tillsätter Kemiska medel

  Uppstartsbesök på nyinstallerad anläggning(gäller vid tecknande av service eller funktionsavtal)

  GDPR samtycke *

  Jag samtycker till att BAGA lagrar och hanterar mina personuppgifter
  Ladda ner Kontakt