Anmälan serviceavtal

Läs mer om serviceavtal: Broschyr

Efter inskickad anmälan får du inom några dagar ett digitalt avtal som innehåller alla detaljer och priser för just din typ av anläggning, det ska signeras innan avtalet börjar gälla.

Du kan använda avloppet direkt efter att tanken/tankarna är fylld/fyllda med vatten, samt ha elen inkopplad. Vid tecknande av serviceavtal gör servicetekniker från Kingspan BAGA en injustering av flockningsmedel vid första besöket.

 • Flockmedel ska inte tillsättas innan Kingspan BAGA har varit på plats.
 • Kingspan BAGA servicetekniker tar med sig flockmedel till det första besöket.
 • Kingspan BAGA servicetekniker tar vid begäran med flockmedel vid sina servicebesök.

Formulär serviceavtal

  Typ av avtal *Läs om avtal i vår broschyr högst upp på sidan

  Avtal för lågbelastat fritidsboende gäller enbart för typ Easy 1 hushåll. Besök av tekniker vartannat år ingår. Jag skickar godkännande av min kommuns miljökontor med e-post till baga.service@kingspan.com
    Vi återkommer med ett lämpligt alternativ för serviceplan för en problemfri drift.

  Flockmedelsprenumerant

  Typ av anläggning

  Typ av fastighet

  Vi planerar in ett första besök tidigast 2-4 månader efter avtalsanmälan, det eftersom biologin ska komma igång innan kemiska medel tillsätts, teknikern kontaktar er några dagar innan besöket.  

  Ett första besök och utbildning på nyinstallerad anläggning
  gäller vid tecknande av service eller avtal för lågbelastat fritidsboende, första besöket räknas som ett servicebesök

  Önskad avtalsstart

  GDPR samtycke *

  Jag samtycker till att BAGA lagrar och hanterar mina personuppgifter
  Ladda ner Kontakt