Uppdaterat system för SMS-utskick:

Avsändaren är: BAGA-anl nummer

Summerings-SMS: Du får SMS, precis som vanligt, när en händelse inträffar. Blir det flera händelser av samma typ inom en timme så får du ett summerings-SMS på hur många av den händelsen som inträffat senaste timmen. Detta för att reducera antalet SMS vid tester och eventuella fel som genererar mass-SMS. Vi skickar inga meddelanden på natten, i stället får du ett summeringsmeddelande kl 07:00.

Exempel på summerings-SMS: ”3 st provtagningar har skickats senaste timmen”

SMS till dig från Kingspan BAGA har avsändare BAGA Water.

Vi hoppas du får en förbättrad upplevelse av dina meddelanden!

Avtalskunder

Pågående förändringar och annan viktig information

Vi jobbar med ständiga förbättringar och vill göra det så enkelt som möjligt för dig som kund.

Nedan är några exempel:

  • Vi arbetar för att digitalisera vår information och kommunikation, därför önskas att nästan* alla våra kunder använder vår BAGA support-app som finns både för IOS och Android. I appen är all information samlad inklusive arbetsordrar. Du gör också enkelt dina egentillsyner här. Kunder som inte använder BAGA support-app får 100 SEK dyrare avtal för att täcka kostnader för SMS-trafik.
  • För att kommunicera med dig som är kund, är e-post effektivt. Om du inte angett adressen – skicka tillsammans med kundnummer – till support@baga.se .
  • Vi skickar våra fakturor via e-post! För kunder där vi inte har e-postadress skickar vi pappersfaktura men vi inför en avgift för hanteringen.
  • Vi digitaliserar vår avtalshantering, via vår partner Getaccept för e-signering av avtal. E-signering är idag en etablerad standard och har stöd genom signaturlagen (Lag 2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.
  • I maj 2019 bytte vi till digital plattform för hantering av all anläggnings- och kunddata, vilket ger möjligheter att agera ännu mer proaktivt för att undvika driftstörningar.
  • Vi på Kingspan BAGA värnar om miljön och arbetar aktivt för att bidra till långsiktigt hållbart samhälle. En stor del är naturligtvis att optimera våra resor, därför kan det bli mindre justeringar när på året ni får er service eller tillsyn. Tekniker kontaktar alltid dig före besök.

* Kunder som köper tjänsten tillsyn av Kingspan BAGA (vi utför egentillsyn på din anläggning) ska inte använda appen, för då får inte vår servicetekniker meddelande från anläggningen. Av samma anledning ska kunder som har en större variant som heter Compact inte heller använda BAGA support-appen.

 

Ladda ner Kontakt