BAGA BDT - Avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten.

BAGA BDT – markbaserad avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten och normal skyddsnivå.

En enkel och effektiv anläggning som kommer att fungera år ut och år in där du tar hänsyn till den omgivande miljön och får en kostnadseffektiv lösning för ditt enskilda avlopp. Genom att välja BAGA vet du att du får en lösning som fungerar och du slipper oroa dig för att behöva gräva upp och göra om infiltrationen eller markbädden efter några år.
BAGAs slamavskiljare för BDT vänder sig till dig som har ett fungerande toalettavlopp (torrklosett eller sluten tank) men behöver en avloppslösning för att ta hand om bad-, disk- och tvättvatten. Denna slamavskiljare är inte avsedd för anslutning till WC.

BDT-avskiljaren bygger på BAGAs patenterade avskiljningsteknik och är som övriga storlekar försedd med en integrerad pumpbrunn. Konstruktionen förenklar även slamtömningen då man tömmer en kammare.

BAGAs slamavskiljare är testade av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och har visat unika resultat. En provningsserie på fem separata test visade att slamflykten i princip är obefintlig och knappt mätbar. Ingen annan slamavskiljare är ens i närheten när det kommer till funktion. BAGAs avskiljningsteknik är patenterad, slamavskiljarna är CE-märkta  och uppfyller samtliga miljökrav

 

Produktfördelar

  • Marknadens effektivaste slamavskiljare
  • Optimal syresättning av bioModulerna
  • Spar stora mängder sand och makadam

BAGA BDT - avloppanläggning för bad, disk och tvättvatten. BAGA BDT - avloppanläggning för bad, disk och tvättvatten.

Ladda ner Kontakt