BAGA BDT - Avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten.

BAGA BDT – markbaserad avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten och normal skyddsnivå.

En enkel och effektiv anläggning som kommer att fungera år ut och år in där du tar hänsyn till den omgivande miljön och får en kostnadseffektiv lösning för ditt enskilda avlopp. Genom att välja Kingspan BAGA vet du att du får en lösning som fungerar och du slipper oroa dig för att behöva gräva upp och göra om infiltrationen eller markbädden efter några år.
BAGAs slamavskiljare för BDT vänder sig till dig som har ett fungerande toalettavlopp (torrklosett eller sluten tank) men behöver en avloppslösning för att ta hand om bad-, disk- och tvättvatten. Denna slamavskiljare är inte avsedd för anslutning till WC.

BDT-avskiljaren bygger på BAGAs patenterade avskiljningsteknik och är som övriga storlekar försedd med en integrerad pumpbrunn. Konstruktionen förenklar även slamtömningen då man tömmer en kammare.

BAGAs slamavskiljare är testade av RISE och har visat unika resultat. En provningsserie på fem separata test visade att slamflykten i princip är obefintlig och knappt mätbar. Ingen annan slamavskiljare är ens i närheten när det kommer till funktion. BAGAs avskiljningsteknik är patenterad, slamavskiljarna är CE-märkta  och uppfyller samtliga miljökrav.

 

Produktfördelar

  • Marknadens effektivaste slamavskiljare
  • Optimal syresättning av bioModulerna
  • Spar stora mängder sand och makadam

BAGA BDT - avloppanläggning för bad, disk och tvättvatten. BAGA BDT - avloppanläggning för bad, disk och tvättvatten.

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt