BAGA bioTank

BAGA bioTank är ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå som tål att jämföras. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt med 97 % fosforrening och ett mycket högt hälsoskydd. BioTank, som tar liten plats och därför kan anläggas nästan överallt, är en livslång lösning för ditt avloppsvatten.

Tack vare den väl tilltagna slamavskiljaren hålls behovet av slamtömningar ner vilket ger en god driftsekonomi. Med 10 års process- och funktionsgaranti, serviceavtal och SMS-funktion är BAGA bioTank dessutom en av de tryggaste avloppslösningar som går att få. BioTank finns för 1-6 hushåll.

  • Bättre än 97% fosforreduktion
  • Bästa miljö- och hälsoskydd
  • SMS-funktion
  • 10 års process- och funktionsgaranti

Funktion och automatik

BioTank består av två tankar, en slamavskiljare som även fungerar som slammagasin samt biotanken som innehåller automatik med reningsutrustning samt bioModuler för biologisk rening. Reningsprocessen styrs av en givare i bioTanken som är kopplad till automatikskåpet. Dosering av flockningsmedel sker flödesproportionellt och helt automatiskt. Vatten och slam recirkuleras automatiskt tillbaka slamavskiljaren där slammet magasineras.

Miljöskydd

De låga utsläppsvärdena uppnås genom en väl beprövad teknik tillsammans med vår patenterade slamavskiljare. Genom att tillsätta medel för fastbindning av fosfor flödesproportionellt
kombinerat med en effektiv biologisk behandling når vi de bästa resultaten på marknaden, bl. a 97 % fosforreduktion och en vattenkvalitet motsvarande god badvattenkvalitet. Sammantaget ett miljöskydd som kommer att få dig att sova gott om nätterna.
x
x

Hälsoskydd

BioTank har ett naturligt smittskydd och ett mycket lågt utsläpp av bakterier, vilka naturligt finns i det inkommande avloppsvattnet. Vår patenterade sedimentationsteknik ger extremt låga utsläppsvärden av susp. och partiklar.

Driftkostnad och totalekonomi

BAGA bioTank är billig i drift. BAGA bioTank har ett stort slammagasin vilket gör att du normalt inte behöver mer än en till två slamtömningarper år, vilket håller nere anläggningens driftskostnad. Kostnaden för fosforreduktionen står i förhållande till belastningen. Är du inte hemma, har du heller ingen förbrukning. Elkostnaden per månad ligger på ca. 60 kr för BAGA BioTank.

Service och garantier

Vi har inte sparat på några ansträngningar för att ta fram det bästa inom enskilt avlopp. Vi kompromissar inte heller när det gäller trygghet för våra kunder. Med 10 års funktions och processgaranti och en väl utbyggd serviceorganisation över hela landet, kan du känna dig trygg i förvissning om att du kommer att ha ett problemfritt avloppssystem långt in i framtiden.

Ladda ner Kontakt