BAGA Compact

BAGA compact är en serie reningsverk avsedda för samfälligheter och husgrupper från 10 hushåll och uppåt.

Reningsverken är uppbyggda kring ett modulsystem av glasfibertankar där anläggningen enkelt kan anpassas efter antalet hushåll och kundens behov.

  • Modulbaserat system hög flexibilitet
  • Konstruerat för nordiska temperaturförhållanden
  • Robust biofilmprocess
  • Övervakning och larmsystem

Compactserien baseras på BAGAs patenterade slamavskiljningsteknik som använder en process som ger en extremt effektiv avskiljning av slampartiklar redan i slamavskiljningsdelen i reningverket. Detta ger bättre förutsättningar för en effektivare rening i den fortsatta processen. I slamavskiljaren kan man förfälla för att minska behovet av syresättning och därmed spara energi och tid. Anläggningarna används med fördel för permanentboende i större husgrupper men också klarar mycket ojämna belastningar under året som t.ex stugbyar, konferens- och fritidsanläggningar m.m. BAGA Compact är konstruerade för nordiska förhållanden med ständigt låga vatten och lufttemperaturer och har testats under lång tid med mycket goda reningsresultat.

BAGA Compact - modulbaserade reningsverk för 10 hushåll och uppåt.

BAGA Compact - modulbaserade reningsverk för 10 hushåll och uppåt.

Bioreaktor med biomoduler
I reningsverkets hjärta, bioreaktorn sker den biologiska reningen. BAGA använder sig av så kallad fixfilmsteknik där bakterierna som bryter ner föroreningarna bor på ett bärarmaterial till skillnad från aktivslam-processer. Bakterierna ges en optimal syresättning genom luftdiffusorer i tanken. Fördelarna med fixfilmstekniken är bland annat stabilare drift, mycket låg slamflykt och en skyddad bakteriestam. BAGAs anläggningar har en generös process- och funktionsgaranti som gäller i 10 år.

Reservoar
De större anläggningarna förses med reservoar. Man kan därmed minska på både slamavskiljarens och bioreaktorns kapacitet. Eftersom reservoaren fångar upp de högre flöden av avloppsvatten som tillförs under morgon och kväll och fördelar det över dygnets alla timmar behöver inte slamavskiljare och bioreaktorer klara det högre inkommande flöde som man normalt har under dessa perioder på dygnet. Man spar därmed utrymme och energikostnader.

 

Ladda ner Kontakt