BAGA Easy - Smarta svenska patent för din och miljöns skull

BAGA Easy – markbaserad avloppsanläggning för hög skyddsnivå

 

BAGA Easy ger renast tänkbara avloppsvatten tack vare två fantastiska uppfinningar. Dels vår slamavskiljare som är 60 gånger mer effektiv än genomsnittet. Dels sättet som vi kemfäller på i tanken – rätt mängd på rätt plats. Det ger dig och din familj en totallösning för ert avloppsvatten där du med stolthet bidrar till en bättre närmiljö och friskare hav.

Du får en lösning för kommande decennier som kräver minimalt underhåll och framförallt inga utbyten av tunga fosforfällor som kräver ingrepp i din trädgård. Samma beprövade teknik används för såväl ett som flera hushåll, endast storleken justeras. 10 års processgaranti är standard – för din och miljöns trygghet.

  • BAGA slamavskiljare och bioModuler garanterar att bädden inte sätter igen!
  • Bästa miljö & hälsoskydd – rent på riktigt
  • Billig och enkel att äga

BAGA Easy - avloppsanläggning för hög skyddsnivå

BAGA Easy med 16 m2 infiltrations- eller markbädd överträffar kraven för hög skyddsnivå i Sverige.

BAGA Easy med 16 m2 infiltrations- eller markbädd överträffar kraven för hög skyddsnivå i Sverige.
Anläggningen består av en slamavskiljare med reningsutrustning och styrskåp efterföljt av antingen en infiltrations- eller markbädd. För ett hushåll ger vårt biomodulskoncept en kompakt bädd på 16 m2. Bädden anläggs antingen som infiltration eller markbädd beroende på markförhållandena vid din fastighet.

BAGA slamavskiljare tillsammans med BAGA bioModuler garanterar att bädden inte sätter igen

BAGA markbädd med biomoduler och spridarplattor - avloppsanläggning för hög skyddsnivåSyrebrist och slamflykt är den vanligaste orsaken till att infiltrationer och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet. BAGA slamavskiljare tillsammans med BAGA bioModuler garanterar att bädden inte sätter igen.

BioModulernas öppna konstruktion innebär att det viktiga syret effektivt kommer i kontakt med den biologiska massan som lever på dess yta. Det ger bästa möjliga miljö för de nedbrytande bakterierna och förhindrar risken för igensättning. Spridarplattorna ökar i sin tur den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan. Tillväxten av biomassa sker i bioModuler och spridarplattor i stället för i sand och makadam vilket optimerar syresättningen och ger ett avsevärt bättre renat vatten. Med BAGA Easy får du en effektiv avloppsanläggning för hög skyddsnivå.

 

Ladda ner Kontakt