BAGA Effektiv - kostnadseffektiv flexibilitet

BAGA Effektiv – avloppsanläggningar för normal skyddsnivå

 

  • Överlägsen syresättning – Ingen igensättning av bädden
  • Bäst i test – Obefintlig slamflykt
  • Integrerad pumpbrunn
  • Ombyggbar till reningsverk

Slamavskiljare med markbaserad rening är den vanligaste anläggningstypen som miljökontoren idag godkänner för ”Normal skyddsnivå”
BAGA Effektiv består av marknadens effektivaste slamavskiljare kombinerad med en bädd uppbyggd av bioModuler och spridarplattor. Du får en anläggning som kommer att fungera år ut och år in utan igensättningar eller driftstörningar. Systemet ger dig en unik flexibilitet som medger möjlighet att installera pumpning till bädden utan extra pumprunn. Du kan till och med konvertera anläggningen till reningsverk om reningskraven i ditt område skulle höjas.

BAGA - markbädd

Bäddar som inte sätter igen

Syrebrist och slamflykt är den vanligaste orsaken till att infiltrationer och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet. BAGA slamavskiljare tillsammans med BAGA bioModuler garanterar att bädden inte sätter igen.

BioModulernas öppna konstruktion innebär att det viktiga syret effektivt kommer i kontakt med den biologiska massan som lever på dess yta. Det ger bästa möjliga miljö för de nedbrytande bakterierna och förhindrar risken för igensättning. Spridarplattorna ökar i sin tur den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan. Tillväxten av biomassa sker i bioModuler och spridarplattor i stället för i sand och makadam vilket optimerar syresättningen och ger ett avsevärt bättre renat vatten.

Marknadens bästa slamavskiljare

En av förutsättningarna för att förhindra igensättning är att så lite slam som möjligt hamnar i bädden.

BAGAs patenterade slamavskiljare arbetar efter en princip som ger helt unika egenskaper där slamflykten ut från slamavskiljaren knappt är mätbar. Slamavskiljare som är CE-märkta skall uppfylla standarden EN12566-1. Denna innefattar bl.a. en test av produkternas slamavskiljande förmåga. Under definierade förhållanden mäts hur mycket slam (representerat av plastpartiklar) som passerar slamavskiljarna och därmed alltså ej avskiljs.

Ladda ner Kontakt