BAGA Marin - Reningsverk för båtbottentvätt

BAGA Marin reningsverk är framtaget speciellt för båtbottentvätt och liknande där stora mängder tungmetaller och andra giftiga ämnen förekommer. Fördelarna med BAGA Marin är den mycket höga reduktionen av tungmetaller och föroreningar,samtidigt som BAGA Marin är driftsäkert, enkelt att sköta och mycket energisnålt.

Anläggningarna uppfyller mycket högt ställda krav på rening av tungmetaller och föroreningar. Vid renspolning av båtar förekommer visst spill av olja, glykol tvättmedel och liknande. Även detta renas effektivt i reningsverket.

BAGA Marin reningsverk bygger på enkel och beprövad teknik. Verket är baserat på BAGAs industriella reningsverk och består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning med flockmedel samt två kolfilter.
Innan vattnet går ut till recipient passerar vattnet kolfiltren som ytterligare reducerar eventuella kvarvarande tungmetaller. Då kolfiltren sitter efter slamasvkiljaren med reningsutrustning så belastas inte kolfiltren av föroreningar vilket medger längre serviceintervall.
Det höga reningsresultatet uppnås genom vår patenterade teknik att tillföra flockningsmedel flödesproportionellt direkt i anläggningen.
Spolplattan förses med silkorg för uppsamling av sjögräs och andra fasta föroreningar. Detta vatten kan pumpas till slamavskiljaren.

Enkelheten hos BAGA Marin gör verket både lättskött och användarvänligt, vilket garanterar en hög driftsäkerhet.

För att det skall vara så enkelt som möjligt för dig som ägare att sköta verket är det vid tecknande av vårt serviceavtal försett med ett GSM larm med funktionsövervakning. Verket övervakas då dygnet runt genom sms-meddelanden till din telefon med information om verkets status och eventuella åtgärder.
BAGA Marin tillverkas i glasfiberarmerad plast. Anläggningen levereras komplett och är försedd med styrelektronik monterad i ett automatikskåp som också innehåller funktionslarm, behållare för flockningsmedel och två st. kolfilter.
BAGA Marin innehåller endast ett fåtal elförbrukande komponenter och de flesta av dessa förbrukar bara energi när verket används. Står verket still är energiåtgången nästan noll.

 

Ladda ner Kontakt