BAGA Solo – BDT-rening,
allt i en tank

En helt ny BDT-avloppsanläggning för rening av bad-, disk- och tvättvatten.

All rening sker i en tank utan behov av efterföljande bädd.
BAGA Solo är en komplett BDT-avloppsanläggning i en enda tank för bad-, disk-, och tvättvatten, med tillräcklig volym och kapacitet för hela familjens behov. Ingen efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till den perfekta lösningen för dig som inte vill inkräkta på tomtytan.

Reningsverket har en bioreaktor med ett bärarmaterial som inte behöver bytas eller rengöras, där reningsprocessens mikroorganismer växer till. Tanken är utrustad med ett stort slammagasin vilket minimerar antalet slamtömningar. Enkelhet i utförandet har eftersträvats för att minimera behovet av tillsyn och service.

Produktfördelar

  • Allt i en tank
  • Lågbyggd kompakt tank
    tack vare effektiv vätskerecirkulation
  • Provtagning direkt i tanken
  • Långtidstestad i sverige under svenska
    temperaturförhållanden

BAGA Solo - BDT-avloppsanläggning i en tank

Ladda ner Kontakt