BAGA Solo – BDT-rening,
allt i en tank

En helt ny BDT-avloppsanläggning för rening av bad-, disk- och tvättvatten.

All rening sker i en tank utan behov av efterföljande bädd.
BAGA Solo är en komplett BDT-avloppsanläggning i en enda tank för bad-, disk-, och tvättvatten, med tillräcklig volym och kapacitet för hela familjens behov. Ingen efterföljande bädd behövs vilket gör BAGA Solo till den perfekta lösningen för dig som inte vill inkräkta på tomtytan.

Reningsverket har en bioreaktor med ett bärarmaterial som inte behöver bytas eller rengöras, där reningsprocessens mikroorganismer växer till. Tanken är utrustad med ett stort slammagasin vilket minimerar antalet slamtömningar. Enkelhet i utförandet har eftersträvats för att minimera behovet av tillsyn och service.

Produktfördelar

  • Allt i en tank
  • Lågbyggd kompakt tank
    tack vare effektiv vätskerecirkulation
  • Provtagning direkt i tanken
  • Långtidstestad i sverige under svenska
    temperaturförhållanden

BAGA Solo - BDT-avloppsanläggning i en tank

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt