Vad kul att du är nyfiken på MODERN MARKBASERAD RENING!

Modern markbaserad rening står för robusthet, kostnadseffektivitet, och är beprövat med ett överlägset smittskydd.

Infiltrationer och markbäddar har installerats sen 60- och 70-talet för att ge ett optimalt smittskydd som minireningsverken inte kommer i närheten av utan dyra och tekniska kompletteringar.

BAGA har genom sin utveckling av bioModulteknik och spridarplattor förbättrat reningen med en faktor 100 och ligger så nära noll det går att komma avseende bakterieutsläpp.

 

Spridarplattor och bioModuler

BAGA bioModuler är utformade för att ge en maximal syresättning av bädden. Genom den rörformiga konstruktionen leds luften med syre igenom hela bädden. Med hjälp av två ventilatorer säkerställs syresättningen och jämfört med traditionella bäddar är risken för igensättningar minimerade. Tillgången på syre är avgörande för en maximal funktion. Spridarplattorna, vilka ersätter den gamla makadamen som spridningslager, säkerställer att hela infiltrationsytan alltid är syresatt.

De tidigare systemen är beroende av en fungerande ventilation via slamavskiljare och upp över taknock. Den brister allt för ofta och orsakar både slamflykt från slamavskiljare och syrebrist i bäddarna.

Den effektiva syresättningen av bäddarna har gjort att bäddarnas storlek minskat från 50 till 16 m2, vilket klart reducerar anläggningens totala kostnad.

Miljöskydd

Effektiv och Easy renar lika bra som någon annan avloppsanläggning avseende organiskt material och kväve. Vid krav på högt miljöskydd måste även fosforn reduceras med minst 90%. BAGAs system gör detta med en egenutvecklad patenterad flödesproportionell flockning av det inkommande avloppsvattnet. Fosforn binds då i slammet i slamavskiljaren. Doseringen av flockningsmedel i slamavskiljaren är nödvändig för att fånga den lösta fosforn då flockningsmedlet snabbt förlorar sin förmåga att binda fosfor när det kommer i kontakt med vatten.

Smittskydd

Med BAGAs effektiva syresättning genom bioModuler och spridarplattor får vi en bakteriehalt som är 100 till 1000 gånger lägre jämfört med minireningsverk. Säkrare (smittskydd) och robustare kan det inte bli!

 

Ladda ner Kontakt