Bästa hälsoskyddet ger miljöskyddet

Modern markbaserad rening står för robusthet, kostnadseffektivitet, och är beprövat med ett överlägset smittskydd.

Infiltrationer och markbäddar har installerats sen 60- och 70-talet för att ge ett optimalt smittskydd som minireningsverken inte kommer i närheten av utan dyra och tekniska kompletteringar.

Kingspan BAGA har genom sin utveckling av bioModulteknik och spridarplattor förbättrat reningen med en faktor 100 och ligger så nära noll det går att komma avseende bakterieutsläpp.

Spridarplattor och bioModuler

BAGA bioModuler är utformade för att ge en maximal syresättning av bädden. Genom den rörformiga konstruktionen leds luften med syre igenom hela bädden. Med hjälp av två ventilatorer säkerställs syresättningen och jämfört med traditionella bäddar är risken för igensättningar minimerade. Tillgången på syre är avgörande för en maximal funktion. Spridarplattorna, vilka ersätter den gamla makadamen som spridningslager, säkerställer att hela infiltrationsytan alltid är syresatt.

De tidigare systemen är beroende av en fungerande ventilation via slamavskiljare och upp över taknock. Den brister allt för ofta och orsakar både slamflykt från slamavskiljare och syrebrist i bäddarna.

Den effektiva syresättningen av bäddarna har gjort att bäddarnas storlek minskat från 50 till 16 m2, vilket klart reducerar anläggningens totala kostnad.

Miljöskydd

Effektiv och Easy renar lika bra som någon annan avloppsanläggning avseende organiskt material och kväve. Vid krav på högt miljöskydd måste även fosforn reduceras med minst 90%. BAGAs system gör detta med en egenutvecklad patenterad flödesproportionell flockning av det inkommande avloppsvattnet. Fosforn binds då i slammet i slamavskiljaren. Doseringen av flockningsmedel i slamavskiljaren är nödvändig för att fånga den lösta fosforn då flockningsmedlet snabbt förlorar sin förmåga att binda fosfor när det kommer i kontakt med vatten.

Smittskydd

Med Kingspan BAGAs effektiva syresättning genom bioModuler och spridarplattor får vi en bakteriehalt som är 100 till 1000 gånger lägre jämfört med minireningsverk. Säkrare (smittskydd) och robustare kan det inte bli!

Smyrnakyrkan i Göteborg valde Kingspan BAGA till natursköna gården på Jernholmen

Alldeles utanför Alingsås ligger Smyrnagården på Jernholmen, naturskönt och med enskilt läge, vid sjön Stora Färgen. Gården har en egen liten badstrand, båtbrygga och grillplats. När Alingsås kommun påpekade att verksamhetens avloppslösning inte uppfyllde miljökraven, installerades en anläggning från BAGA Water Technology AB.

Smyrnaförsamlingen köpte gården redan år 1962 och har sedan dess bedrivit verksamhet här. Gården, som ägs av Smyrnakyrkan i Göteborg, har ett stort kök med matsal för cirka 125 personer. Det finns 70 bäddar fördelat på fyra salar. Här finns idrottsplaner för beachvolley, fotboll och boule. Kyrkan profilerar sig för alla nationer och alla generationer i en alkohol- och drogfri miljö.

Lennart Johansson tillsammans med Ove Bengtsson fick i uppdrag att se till att bygga om det befintliga avloppet. Valet föll på Kingspan BAGA och år 2013 installerades en BAGA Easy för 20 hushåll. Från början skötte kyrkan mestadels av drift och underhåll men idag har det arbetet lämnats över till Kingspan BAGA.

– Vi har förstås både larm via SMS och får snabbt personlig kontakt om något oförutsett händer, berättar Lennart Johansson.

Vilken anläggning fanns tidigare?
– Avloppet leddes till stor del via självfallsledningar till en trekammarbrunn nedanför huvudbyggnaden. Ifrån trekammarbrunnen leddes avloppsvattnet vidare ut i en damm, för vidare sedimentering innan det nådde recipienten Jernholmsviken och sjön Stora Färgen. Detta befintliga avloppssystem var undermåligt och uppfyllde inte alls kraven för en godkänd avloppslösning.

Vilka är fördelarna?
– Uppföljning på vattenprover fungerar väldigt bra. Vi har ju en ojämn beläggning på gården och en väldigt hög belastning vid vissa toppar, till exempel vid vissa ungdomssamlingar såsom konfirmationer och liknande.

Varför valde Smyrnagården Kingspan BAGA?
– Vi tog in anbud på tre olika alternativ. Valet föll på Kingspan BAGA efter att vi hade varit och tittat på en befintlig anläggning i Trollhättan, Kobergs slott. Kingspan BAGA som leverantör har kompetens, bra service på nära håll och en stabil ekonomi.

Bästa hälsoskyddet ger miljöskyddet

Smyrnagården, vackert belägen vid sjön Stora Färgen, har valt en avloppsanläggning från Kingspan BAGA.

Vad levererades?
– Ett fullt färdigt verk inklusive markarbeten via entreprenör Bröderna Carlson. Reningsanläggningen är dimensionerad för 80 PE. Den har en varierad belastning då vi har permanent boende för tre hushåll och kursverksamhet. Produkten benämns BAGA Easy 20 hh.

Hur upplevs anläggningen nu?
– Den är igång och vi har över tid justerat olika funktioner tillsammans med Kingspan BAGA. Till exempel vad gäller flockningsmedel. Vi håller en kontinuerlig kontakt med supporten som också fungerar väl.

Hur väl är vattnet renat?
– Prover analyserade på ackrediterat laboratorium har visat att det renade vattnet efter markbädden uppfyller kraven på både hög miljöskyddsnivå och högt hälsoskydd.

Är området känsligt av någon speciell anledning?
– Smyrnagården är belägen intill sjön Stora Färgen som är primärt skyddsområde och dricksvattentäkt för Alingsås kommun, som vi för övrigt har en kontinuerlig dialog med. Sammantaget ställer detta krav på en hög skyddsnivå. Och det uppnår vi nu!

Vad kul att du är nyfiken på MODERN MARKBASERAD RENING!

Ladda ner Kontakt