BAV

Pump för grund och gråvatten med friströmshjul.

Kraftig dränkbar pump med eller utan nivåvippa (A) eller flottör (J) för start och stopp. För pumpning av förorenat vatten innehållande partiklar. För t. ex. pumpning från slamavskiljare, tömning av källare eller grundvattensänkning. Pumpen klarar större partiklar som t. ex slam och löv. Se det fria genomloppet på respektive pump. Lika stora partiklar som kommer in i pumpen kan pumpas iväg tack vare friströmshjulet.

BAV - Pump för grund och gråvatten

Ladda ner Kontakt