Aktuellt

Vår svenska version! Nu drar försäljningen av vår senast utvecklade produkt BAGA BioDisc igång på allvar. BioDisc är en beprövad anläggning som använder en unik teknik med en roterande BioDisc för att rena avloppsvatten – vilket ger en luktfri och tystgående anläggning med låga driftskostnader. Kingspan BAGA har förädlat BioDisc för den svenska marknaden genom förbättrad flockmedelsdosering samt fjärrövervakning med sms. Och med en smidig förankringsplatta (för de allra minsta modellerna).

 

2022-06-03     Leveranser på väg

BAGA BioDisc - minireningsverk för hög skyddsnivå 1-8 hushåll

BioDisc är en beprövad anläggning som använder en unik teknik med en roterande BioDisc för att rena avloppsvatten – vilket ger en luktfri och tystgående anläggning med låga driftskostnader.
Kingspan BAGA förädlar BioDisc för svenska marknaden genom förbättrad flockmedelsdosering samt fjärrövervakning med sms.

Filmer

BioDisc® minireningsanläggning är miljövänlig, effektiv, driftsäker, kostnadseffektiv och en godkänd lösning för dina avloppsbehov för både hus och sommarstugor. BioDisc® är den enda“ prefabricerade” minireningsanläggningen i Sverige som använder biorotorteknologi, flödesproportionerlig dosering av flockningsmedel och returslampumpning i reningsprocessen.

Ladda ner Kontakt