BioDisc

BAGA BioDisc – minireningsverk för hög skyddsnivå 1-8 hushåll

BioDisc är en beprövad anläggning som använder en unik teknik med en roterande BioDisc för att rena avloppsvatten – vilket ger en luktfri och tystgående anläggning med låga driftskostnader.
Kingspan BAGA förädlar BioDisc för svenska marknaden genom förbättrad flockmedelsdosering samt fjärrövervakning med sms.

Filmer

BioDisc® minireningsanläggning är miljövänlig, effektiv, driftsäker, kostnadseffektiv och en godkänd lösning för dina avloppsbehov för både hus och sommarstugor. BioDisc® är den enda“ prefabricerade” minireningsanläggningen i Sverige som använder biorotorteknologi, flödesproportionerlig dosering av flockningsmedel och returslampumpning i reningsprocessen.

Ladda ner Kontakt