BPS

Grund och gråvattenpump.

För pumpning av lätt förorenat vatten, t.ex. tömning av källare, grundvattensänkning, regnvatten mm. Pumpen har en inbyggd nivåstyrning av start och stopp. Den inbyggda nivåstyrningen består av en flottör som ger start och stoppsignal. En inbyggd backventil säkerställer att det inte rinner tillbaka vatten i pumpstationen.

BPS - Grund och gråvattenpump.

Ladda ner Kontakt