Nyheter från BAGA

Bor i vatten kan påverka foster!

Grundämnet bor i vattnet kan påverka fosters storlek, visar en forskningsstudie från Karolinska institutet. På Gotland där borhalten är hög uppmanar forskarna de boende att kontrollera sitt brunnsvatten. Det är de höga halterna bor i vattnet på Gotl...

Vi söker säljare av rent vatten!

Med utgångspunkt från våra lokalkontor i Stenungssund och Kristianstad kommer vi anställa säljare som ska bearbeta huskunder med enskild dricksvattenförsörjning på det närliggande geografiska området.

BAGA internutbildar inför lansering av nytt affärsområde vattenfilter

BAGA har internutbildning för all personal två gånger om året och träffades 12-13 januari i nyligen utbyggda lokaler i Karlskrona. Från tidigare 28 anställda var nu 42 personer på plats, inkluderat 10 stycken från nyblivna dotterbolaget Aquarent i Kr...

Mängden koppar i miljön måste begränsas

Koppar tillhör de jämförelsevis mest giftiga metallerna för vattenlevande organismer. Våra krav syftar till att minimera ­risken för ytterligare tillförsel av koppar till miljön, skriver repre­sentanter för Miljömärkning Sverige, Byggvarubedömningen ...

Ladda ner Kontakt