DSPK

Skärande avloppspump med NC-hjul.

Skärande avloppspump utformad för hantering av spillvatten och dränvatten. Pumphjulet är ett öppet kanalhjul som roterar mot en skärplatta med skärande egenskaper avloppet. Skärplattan och pumphjulet är specialhärdade för att motstå hårt slitage och för att erhålla en lång livslängd. Det förhindrar igensättning och ger en ekonomisk och problemfri pumpning.

DSPK - Skärande avloppspump för hantering av spillvatten och dränvatten.

Ladda ner Kontakt