Easy kompaktbädd

Trots liten yta klarar bädden 90% reduktion av fosfor och BOD tillsammans med en BAGA Easy. Det tack vare en sofistikerad doserstyrning som ser till att anläggningen renar kontinuerligt 24 h om dygnet. Vår patenterade slamavskiljare erbjuder stor buffringskapacitet och möjliggör att endast en slamtömning per år behövs. Kompaktbädden har genomgått långtidstest hos RISE (f.d. JTI) i Uppsala och är utvecklad för Skandinaviens låga vattentemperaturer – precis som alla våra andra lösningar.

Produktfördelar

  • Allt i en tank
  • Lågbyggd kompakt tank
  • tack vare effektiv vätskerecirkulation
  • Provtagning direkt i tanken
  • Långtidstestad i sverige under svenska
    temperaturförhållanden

Ladda ner Kontakt