Easy kompaktbädd

Easy kompaktbädd – avloppsanläggning med markbädd på endast 3,4 m².

BAGA Easy kompaktbädd är en komplett avloppsanläggning med en markbädd som är en femtedel så stor som en normal markbädd. Trots liten yta klarar bädden 90% reduktion av fosfor och BOD tillsammans med en BAGA Easy. Det tack vare en sofistikerad doserstyrning som ser till att anläggningen renar kontinuerligt 24 h om dygnet. Vår patenterade slamavskiljare erbjuder stor buffringskapacitet och möjliggör att endast en slamtömning per år behövs. Easy kompaktbädd har genomgått långtidstest hos RISE (f.d. JTI) i Uppsala och är utvecklad för Skandinaviens låga vattentemperaturer – precis som alla våra andra lösningar.

Easy kompaktbädd - avloppsanläggning med markbädd på endast 3,4 m2

Produktfördelar

  • Allt i en tank
  • Lågbyggd kompakt tank
  • Platsbesparande
  • Provtagning direkt i tanken
  • Långtidstestad i Sverige under nordiska
    temperaturförhållanden

Easy kompaktbädd - avloppsanläggning med markbädd på endast 3,4 m2

Ladda ner Kontakt