BAGA Easy XL

Avloppsanläggningar 10-40 hushåll. Hög skyddsnivå.

Baga Easy är den marknadsledande och mest miljövänliga lösningen i Sverige för enskilda avlopp till 1-6 hushåll. Samma driftsäkra teknik har nu standardiserats för avloppsanläggningar upp till 40 hushåll. Större anläggningar kan offereras vid behov.

  • Extremt låg slamflykt ger bäddar som inte sätter igen
  • Klarar ojämn belastning
  • Enkelt – driftsäkert – låga driftkostnader
  • Konstruerat i Sverige för nordiska temperaturförhållanden

 

Standardanläggning – eller anpassad efter era behov

BAGA Easy XL avloppsanläggningar finns i standardstorlekar upp till 40 hushåll, men kan enkelt anpassas efter era förutsättningar. BAGA Easy består av slamavskiljare med integrerad reningsutrustning och efterföljande rening med antingen markbädd eller infiltration. Anläggningar större än 15 hushåll är försedda med en reservoar som buffrar avloppsvattnet vid stora flöden. Större anläggningar kan också förses med en slamsilo för att kunna magasinera slammet.

BAGA Easy XL - större avloppanläggningarBAGA Easy XL - större avloppsanläggningar med infiltration eller markbädd

BAGA Easy XL - slamavskiljare med reningsutrustning

Effektiv rening

Anläggningarna uppfyller högsta miljö- och hälsoskydd och vattenkvalitén ut är bättre än kraven för badvattenkvalitet. Du kan välja vilken recipient du vill. De låga utsläppsvärdena uppnås genom att tillsätta medel för fastbindning av fosfor flödesproportionellt. Med hjälp av effektiv inblandning och efterföljande biologisk behandling når vi de bästa resultaten på marknaden.

GSM-övervakning som standard

BAGA Easy XL levereras med ett modernt och användarvänligt styr- och övervakningssystem. GSM-funktion ingår som standard. Ett SMS-meddelande skickas om något behöver åtgärdas, t ex om flockningsmedel behöver fyllas på.

 

Ladda ner Kontakt