Egen konstruktion & utveckling

Vi på Kingspan BAGA har ända sedan starten 1992 utvecklat och konstruerat våra produkter under eget tak.

Vi sätter en ära i att alltid sträva efter den bästa lösningen och inte kompromissa med reningsresultaten från våra produkter. Vi bor i ett land med ständigt låga vatten- och lufttemperaturer under det kalla halvåret och vet att reningsprocesserna och produkterna måste vara konstruerade för det.

Därför testas våra produkter i Sverige i kalla förhållanden under lång tid för att verifiera att du som användare med gott samvete kan släppa ut det använda vattnet till naturen igen. Därför sker Kingspan BAGAs konstruktions- och utvecklingsarbete på vårt huvudkontor i Karlskrona i samarbete med testinstitutioner som RISE (före detta SP statens provningsanstalt) och i egna teststationer runt om i landet.

Ladda ner Kontakt