FAQS - vanliga frågor och svar

Här har vi listat de vanligast förekommande frågorna kring våra produkter och verksamhet.


Uppstart första gången

Fråga:
Start av BAGA-anläggningen första gången
Svar:
En BAGA-anläggning kan startas direkt när den är färdigansluten med avlopp och el. Kingspan BAGA skickar inte ut någon tekniker för denna uppgift utan den hanteras av din anläggande entreprenör eller av dig själv. När allt är klart vrider du om brytaren i automatik-skåpet och verket startar.


Garantier, installation och funktion

Fråga:
Vem står för garantier vid installationen?
Svar:
Det är din anläggande entreprenör som står för garantin att din anläggning är anlagd på ett korrekt sätt. Entreprenören bör ha gått en installationsutbildning genom Kingspan BAGA. Det är till dem du i första hand skall vända dig vid misstänkta fel på installationen. Exempel på fel: inläckage, felkopplat dagvatten, bristfällig ventilation, sättningar i marken mm.

Fråga:
Processgaranti och funktionsfel?
Svar:
På Kingspan BAGA kan vi hjälpa dig som kund att konstatera eventuella installations- och funktionsfel. Vi kan guida dig på vägen att rätta till dessa genom att råda dig som ägare vad du bör göra. I många fall kan vi direkt avgöra om det är ett fel som uppstått vid installationen eller om det är ett rent funktionsfel på produkten. Beroende på orsaken krävs olika åtgärder.
Är det ett installationsfel ska du kontakta din anläggande entreprenör som har en skyldighet att rätta till felet. Om det är ett funktionsfel kan vi vidta åtgärder. Åtgärderna kan antingen åtgärdas genom våra egna resurser eller genom din anläggande entreprenör.

Läs mer om process- och funktionsgaranti


Avtal

Fråga:
Hur tecknar jag avtal?
Svar:
Enklast är att anmäla via vårt formulär här: Anmälan servicesavtal


Avtalsuppsägning

Fråga:
Hur avslutar jag mitt avtal?
Svar:
Skicka ett e-post till support@baga.se. Ange ditt kundnummer och anledningen till uppsägningen, i de fall ni sålt fastigheten, be de nya ägarna att anmäla serviceavtal via

Teckna serviceavtal


Flockningsmedel

Fråga:
Om flockningsmedel
Svar:
Anläggningen levereras utan flockningsmedel. Läs mer här eller ring Kingspan BAGA Support telefon 0455-61 61 50.

Fråga:
Hur justerar jag doseringen av flockningsmedel?
Svar:
Med din anläggning medföljer en instruktion om hur du justerar och trimmar in doseringen. Vid frågor kontakta Kingspan BAGA Support tel. 0455-61 61 50.

Till utlämningsställen flockningsmedel


Slamtömning

Fråga:
Hur ofta behöver jag slamtömma?
Svar:
Vi brukar säga att ett ”normalt” hushåll, på 2-4 personer, behöver tömmas en gång per år. Slamtömning beställer man själv som ägare.
I många kommuner har man infört periodiserade tömningsintervaller där antingen kommunen eller anlitat slamsugningsföretag bestämmer när man tömmer just ditt område. Anmälda anläggningar slamtöms i regel en gång per år. Kontakta din kommun för vidare information.
Lämpligt är att notera när slamtömningen gjordes sist så att man kan planera när det är dags igen.
Intervallen för slamtömning är beroende av hur mycket anläggningen belastas. Det man som ägare oftast inte tänker på är att till belastningen hör även köksvatten (diskmaskin, matlagning) och badrum (bad, dusch, hygien) inte bara toalettbesök. Belastningen varierar också med åren och årstiderna t.ex. högre förbrukning av vatten på sommaren, fler personer tillfälligt under perioder, perioder med barn och tonåringar mm. Man ska räkna med att detta kan orsaka förskjutningar i tömningstillfällerna och ibland två tömningar per år.
När det gäller fritidsboende med en belastning i perioder (t.ex. två månader på sommaren och över större helger som jul, nyår, påsk) kan det räcka med slamtömning vartannat år. Den sammanlagda ”belastningsperioden” blir då ett år.

Fråga:
Hur vet jag när det är dags att slamtömma?
Svar:
Tecknen på att det är dags att slamtömma är att filtret ofta blir täppt/sätter igen. Slamvolymen är då så hög så att slammet virvlar upp vid aktivitet i anläggningen och tar sig in i pumpkammaren.

Läs mer om slamtömning


SMS-aviseringar

Fråga:
SMS-aviseringar från min anläggning?
Svar:
Sms-avisering ingår i våra avtal om anläggningen har denna funktion och om mobil täckning finns där du bor.


Vattenfilter

Fråga:
Hur påverkar olika vattenfilter min anläggning?
Svar:
Det finns en mängd olika vattenfilter på marknaden idag. Filter med olika ändamål och funktioner. Vid installation av vattenfilter bör man vara medveten om:
– filter med backspolning innebär höga flöden som orsakar slamflykt från slamavskiljare som inte är dimensionerade för dessa flöden.
– många vattenfilter ska regenereras med starka kemikalier (eller annat) som medför att man slår ut biologin i slamavskiljaren och det efterföljande reningssteget.

Läs gärna mer om vattenfilter hos BAGA Aquarent

Ladda ner Kontakt