Fettavskiljare

BAGA fettavskiljare är konstruerade för att behandla varierande vattenmängder temperatur och fettmängder.

Inkommande vatten blir nedkylt och vattenhastigheten reduceras. Fettet skiljer sig från vattnet och stiger upp till ytan. Konstruktionen ger en enkel och effektiv rening. Tillverkat av glasfiberarmerad polyester (GAP) ett material med stor styrka och lång livslängd. Avsedd att användas för att avskilja fetthaltigt vatten med höga krav på rening. Finns med kapacitet från 3 – 60 l/sek.

 

BAGA fettavskiljare i glasfiber

Ladda ner Kontakt