Checklista större anläggningar - allmänna frågor

Här ska det stå en förklarande text om anledningen till frågorna och hur man fyller i uppgifterna mm.

*Obligatorisk

Formulär - allmänna frågor

  1. Normal eller hög miljöskyddsnivå?

  2. Normalt eller högt hälsoskydd?

  3. Vilken typ av dricksvatten finns i fastigheterna?

  4. Finns det dricksvattenanalyser att tillgå?

  5. Finns det vattenmätare att avläsa så att man vet dricksvattenförbrukningen?

  6. Finns det analyser på avloppsvatten från en befintlig reningsanläggning?

  7. Vilken typ av anläggning har man idag?

  8. Hur stor yta finns tillgänglig för en ny avloppsreningsanläggning?

  9. Om avsikten är att anlägga en markbaserad lösning, har man undersökt markförhållandena?

  GDPR samtycke

  Jag samtycker till att BAGA lagrar och hanterar mina personuppgifter
  Ladda ner Kontakt