Reklamation till BAGA

BAGA är ISO-certifierade och strävar kontinuerligt mot bättre kvalitet. Vi återkopplar till våra underleverantörer baserat på de fel som uppstår och åtgärdar brister systematiskt. För att kunna utföra detta krävs detaljerade uppgifter av dig som kund. Formuläret nedan vänder sig till såväl grossist, entreprenör som slutkund och därför besvaras en del frågor med samma svar i vissa fall.

Vi hoppas ni har överseende med detta och ring oss gärna på 0455616150 om något känns oklart när blanketten fylls i.

Vänligen observera att din garanti täcker så kallade fabrikationsfel. När det t. ex. gäller ett handhavandefel såsom felinställning eller om underhåll ej är gjort enligt anvisningar, så täcks detta ej av din garanti/reklamationsrätt.

Det är därför viktigt att du följer de anvisningar som finns angivna i produktens drift och underhållsanvisning för att undvika att bli debiterad en undersökningsavgift (ca 500-700 kr) i de fall där det inte rör sig om ett garantiärende, för att täcka de omkostnader vi haft. Om du får en ersättningsprodukt och det visar sig efter vår undersökning att det inte är en godkänd reklamation debiteras ersättningsprodukten.

*Obligatorisk

Formulär för reklamation

  Vid pumpreklamation

  Kryssa i om du vill att BAGA snarast skickar en ny pump, innan vi hunnit kontrollera den inskickade pumpen. Jag förstår att jag genom detta kommer att debiteras en ny pump och arbetskostnad för felsökning om pumpen ej är en godkänd reklamation

  Bilagor

  Här kan du bifoga bild av produkten (max filstorlek 5 MB, filformat jpg, png eller pdf)

  Bifoga inköpsunderlag * (max filstorlek 5 MB, filformat jpg, png eller pdf)

  GDPR samtycke

  Jag samtycker till att BAGA lagrar och hanterar mina personuppgifter
  Ladda ner Kontakt