Formulär test

  Anläggare/Entreprenör

  Installationsadress (om fritidsboende, ange även bostadsadressen)

  Elinstallation

  Anläggning

  Typ av anläggning:

  Tillstånd

  Markbeskaffenhet

  Siktkurva:

  Nedgrävning av tank(ar)

  Tank 1:

  Förankringssätt:

  Gropen:

  Vägg klädd med geotextil el. liknande Tilloppsledning ventilerad över tak:

  Tank 2:

  Förankringssätt:

  Gropen:

  Vägg klädd med geotextil el. liknande Tilloppsledning ventilerad över tak:

  Tank 3:

  Förankringssätt:

  Gropen:

  Vägg klädd med geotextil el. liknande Tilloppsledning ventilerad över tak:

  Recipient Ange vilken typ av recipient

  Bädd:

  Mått av bädd i meter

  Spridningsledningar höjd över högsta Grundvattenyta, cm

  Höjd spridningslager

  Höjd markbäddslager

  Höjd materialskiljande skikt

  Höjd dräneringslager

  Frostbrytande lager

  Styrskåp

  Pump-paket

  Larm-paket

  Ladda ner Kontakt