Miljöskydd – hög skyddsnivå

BAGAs anläggningar för hög skyddsnivå löser din avloppssituation även i den känsligaste av miljöer.
När du bor nära hav och sjö eller vattendrag som leder ner till sjö eller har dricksvattenbrunnar eller naturskyddsområden brukar man hamna i ”hög skyddsnivå”. Det innebär att du måste ha en anläggning som klarar mer avseende reduktion av närsalter som fosfor och kväve.

BAGA Easy – avloppsanläggningar

BAGA Easy ger renast tänkbara avloppsvatten tack vare två fantastiska uppfinningar. Dels vår slamavskiljare som är 60 gånger mer effektiv än genomsnittet. Dels sättet som vi kemfäller på i tanken – rätt mängd på rätt plats. Detta ger dig och din familj en totallösning för ert avloppsvatten där du med stolthet bidrar till en bättre närmiljö och friskare hav.

BAGA bioTank – minireningsverk

BAGA bioTank är ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå som tål att jämföras. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt med 97 % fosforrening och ett mycket högt hälsoskydd. BioTank, som tar liten plats och därför kan anläggas nästan överallt, är en livslång lösning för ditt avloppsvatten.

BAGA Easy kompaktbädd – avloppsanläggningar

Kompaktbädden bygger på det välbeprövade och driftsäkra BAGA Easy för hög skyddsnivå men med en extremt liten och platsbesparande bädd. Många kommuner accepterar begränsad kvävereducering (<50%) även vid hög skyddsnivå då nyttan inte anses motivera den extra investeringen. Kompaktbädden motsvarar i dessa fall kraven för hög skyddsnivå mer än väl.

Ladda ner Kontakt