Miljöskydd – hög skyddsnivå

BAGAs anläggningar för hög skyddsnivå löser din avloppssituation även i den känsligaste av miljöer.
När du bor nära hav och sjö eller vattendrag som leder ner till sjö eller har dricksvattenbrunnar eller naturskyddsområden brukar man hamna i ”hög skyddsnivå”. Det innebär att du måste ha en anläggning som klarar mer avseende reduktion av närsalter som fosfor och kväve.

BAGA Easy – avloppsanläggningar

BAGA Easy ger renast tänkbara avloppsvatten tack vare två fantastiska uppfinningar. Dels vår slamavskiljare som är 60 gånger mer effektiv än genomsnittet. Dels sättet som vi kemfäller på i tanken – rätt mängd på rätt plats. Detta ger dig och din familj en totallösning för ert avloppsvatten där du med stolthet bidrar till en bättre närmiljö och friskare hav.

BAGA bioTank – minireningsverk

BAGA bioTank är ett komplett minireningsverk för hög skyddsnivå som tål att jämföras. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt med 97 % fosforrening och ett mycket högt hälsoskydd. BioTank, som tar liten plats och därför kan anläggas nästan överallt, är en livslång lösning för ditt avloppsvatten.

BAGA Easy kompaktbädd – avloppsanläggningar

Kompaktbädden bygger på det välbeprövade och driftsäkra BAGA Easy för hög skyddsnivå men med en extremt liten och platsbesparande bädd. Många kommuner accepterar begränsad kvävereducering (<50%) även vid hög skyddsnivå då nyttan inte anses motivera den extra investeringen. Kompaktbädden motsvarar i dessa fall kraven för hög skyddsnivå mer än väl.

I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt