BAGA infiltration och markbäddar

BAGA bioModuler med spridarplattor

Beroende på vilken marktyp som finns där bädden ska anläggas väljs antingen en infiltration eller en markbädd. Alla BAGA infiltrationer och markbäddar, oavsett vilken typ av reningsanläggning de anläggs efter, byggs upp av bioModuler och spridarplattor. Biomodulens funktion är att förbättra syresättningen av den bakteriekultur som reducerar föroreningar i hushållets avloppsvatten (d.v.s vatten från bad, dusch, tvätt, disk och toalett). BAGA biomoduler optimerar naturens reningsprocess; samma biomassa som finns i sand- och makadamlagret under bädden, växer på biomodulens ytstruktur. Processen i biomassan bryter ner de föroreningar som finns i avloppsvattnet.

BAGA markbädd uppbyggd av biomoduler och spridarplattor

BAGA infiltration eller markbädd uppbyggd av biomoduler och spridarplattor

Bäddar som inte sätter igen

Syrebrist och slamflykt är den vanligaste orsaken till att infiltrationer och markbäddar sätter igen och får försämrad reningskapacitet. BAGA slamavskiljare tillsammans med BAGA bioModuler garanterar att bädden inte sätter igen.

BioModulernas öppna konstruktion innebär att det viktiga syret effektivt kommer i kontakt med den biologiska massan som lever på dess yta. Det ger bästa möjliga miljö för de nedbrytande bakterierna och förhindrar risken för igensättning. Spridarplattorna ökar i sin tur den biologiska nedbrytningskapaciteten genom att fördela vattnet över bädden eller infiltrationsytan. Tillväxten av biomassa sker i bioModuler och spridarplattor i stället för i sand och makadam vilket optimerar syresättningen och ger ett avsevärt bättre renat vatten.

Ladda ner Kontakt