installationsintyg test

  Anläggare/Entreprenör

  Installationsadress(adress 1 = installationsadress. adress 2 = anges vid annan bostadsadress)

  Anläggning

  Är ventilationen verifierad?:

  Tillstånd

  Markbeskaffenhet

  Siktkurva:

  Nedgrävning av tank(ar)

  Före nedgrävning, granska varje tank noga. Skador på tank och anslutningar SKALL dokumenteras genom fotografering och rapporteras!
  Tank 1:
  Förankringssätt
  Gropen:
  Vägg klädd med geotextil el. liknande:
  Tilloppsledning ventilerad över tak:
  Tank 2:
  Förankringssätt
  Gropen:
  Vägg klädd med geotextil el. liknande:
  Tilloppsledning ventilerad över tak:
  Tank 3:
  Förankringssätt
  Gropen:
  Vägg klädd med geotextil el. liknande:
  Tilloppsledning ventilerad över tak:

  RecipientAnge vilken typ av recipient

  Bädd

  Frostbrytande lager

  Styrskåp

  Pumppaket

  Larmpaket

  Entreprenörsrapport

  Ladda ner Kontakt