Installationsintyg

Anläggare/Entreprenör

Installationsadress(adress 1 = installationsadress. adress 2 = anges vid annan bostadsadress)

Anläggning

Är ventilationen verifierad?:

Tillstånd

Markbeskaffenhet

Siktkurva:

Nedgrävning av tank(ar)

Före nedgrävning, granska varje tank noga. Skador på tank och anslutningar SKALL dokumenteras genom fotografering och rapporteras!
Tank 1:
Förankringssätt
Gropen:
Vägg klädd med geotextil el. liknande:
Tilloppsledning ventilerad över tak:
Tank 2:
Förankringssätt
Gropen:
Vägg klädd med geotextil el. liknande:
Tilloppsledning ventilerad över tak:
Tank 3:
Förankringssätt
Gropen:
Vägg klädd med geotextil el. liknande:
Tilloppsledning ventilerad över tak:

RecipientAnge vilken typ av recipient

Bädd

Frostbrytande lager

Styrskåp

Pumppaket

Larmpaket

Ladda ner Kontakt