Källsorterat avlopp

Vi erbjuder flera möjligheter för separering av BDT- och toalettvatten.

Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kan vara till nytta för odling och åkermark. T ex kväve och fosfor. Däremot är dessa ämnen en belastning för våra vattenmiljöer om de inte tas om hand på rätt sätt. Av det totala avloppsvattnet är det toalettvattnet som innehåller merparten av dessa ämnen. Om man kan återföra detta vatten till åkermarken har man uppnått en kretsloppslösning. Våra lösningar för Källsorterat avlopp separerar toalettvattnet från BDT-vattnet.

Toalettvattnet leds till en sluten tank där en extremt snålspolande toalett håller nere vattenmängden och därmed antalet slamtömningar. För BDT-vattnet kan man beroende på de lokala förutsättningarna anlägga antingen en infiltration/markbädd eller ett BDT-reningsverk som renar vattnet för att kunna släppas ut utan efterbehandling.

 

Två alternativa tekniker

Välj mellan en helt ny BDT-lösning för rening av bad-, disk- och tvättvatten. All rening sker i en tank utan behov av efterföljande bädd BAGA Solo. Eller en enkel och effektiv markbaserad anläggning som kommer att fungera år ut och år in, BAGA BDT. Du tar hänsyn till den omgivande miljön och får en kostnadseffektiv lösning för ditt enskilda avlopp.


I Kingspan BAGAs sortiment finns slamavskiljare, reningsverk (för 1–500 hushåll), minireningsverk, biomoduler, pumpar, pumpstationer, fettavskiljare, oljeavskiljare och slutna tankar. Vårt huvudkontor finns i Karlskrona och vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Växjö, Falun, Umeå och Alingsås. Kingspan BAGA AB utvecklar och producerar lösningar inom vattenhantering.

Vi har flera internationella patent och ligger i framkant eftersom vi ständigt utvecklar, testar och förbättrar vårt erbjudande till marknaden. Att vi inte nöjer oss med att vara ganska bra eller ganska hållbara ur ett miljöperspektiv märks på produkternas testresultat. Vi erbjuder helhetslösningar – från projektering till färdig installation – och ger dig serviceavtal och garantier som faktiskt betyder något. Kingspan BAGA gör rent på riktigt!

Ladda ner Kontakt