Här laddar du hem pdf-filer:

Anvisningar, manualer, dokument och blanketter. Mer info finns under – Produkter

Avloppsanläggningar och minireningsverk

BAGA BDT   
BAGA BDT – broschyr

BAGA Solo  (BDT-lösning)
BAGA Solo – datablad
BAGA Solo – installationsanvisning
BAGA Solo – installationsanvisning – optioner
BAGA Solo – drift och underhåll

BAGA Effektiv  (normal skyddsnivå)
BAGA Effektiv – broschyr

BAGA Easy   (hög skyddsnivå)
BAGA Easy G4 – broschyr
BAGA Easy G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA Easy G4 – 3-6 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 3-6 hh drift och underhåll
Förhöjning BAGA Easy G4

BAGA Easy Kompaktbädd
BAGA Easy kompaktbädd – broschyr
BAGA Easy kompaktbädd – installationsanvisning

Minireningsverk bioTank   (hög skyddsnivå)
BAGA Easy/biotank G4 – broschyr
BAGA bioTank G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA bioTank G4 – 3-4 hh – installationsanvisningar
BAGA BioTank G4 – 5-6 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BioDisc
BioDisc minireningsverk – datablad
BioDisc – drift och underhåll
BioDisc – installationsanvisningar

Minireningsverk & modern markbaserad rening för hög skyddsnivå – tre vassa val
Broschyr för hög skyddsnivå

Större reningsverk
Avloppsanläggningar 50 – 300 pe – broschyr

BAGA Easy XL
BAGA Easy XL större reningsverk – broschyr

BioDisc
BioDisc – större reningsverk –datablad


Slamavskiljare

Slamavskiljare – broschyr
Slamavskiljare – drift och underhåll
Slamavskiljare – installationsanvisningar


Infiltrationer – Markbäddar – BioModuler

Anläggningsritningar för mark- och infiltrationsbäddar
BioModuler – broschyr
BioModuler – läggningsanvisningar
Förundersökning och dimensionering för infiltration och markbäddar
Perkolationsprov – instruktion

Blanketter

Avtal, anmälan (teckna avtal)
Avtal, uppsägning

Entreprenörsinformation
Fastighetsinformation

Installationsintyg – BAGA (PDF-fil för utprintning)
Installationsintyg – BAGA

Intresseanmälan för uppgradering av BAGA-anläggning

Protokoll till egentillsyn – BAGA Easy (.pdf)
Protokoll till egentillsyn – BAGA Easy (digitalt)

Protokoll till egentillsyn – BAGA bioTank (.pdf)
Protokoll till egentillsyn – BAGA bioTank  (digitalt)
Protokoll till egentillsyn – BAGA bioTank G4 (.pdf)
Protokoll till egentillsyn – BAGA bioTank G4 (digitalt)

Reklamation


CE-dokument

Automatikskåp
DoP BAGA Easy 1 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA Easy 2 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA Easy 3-4 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA Easy 5 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA Easy 6 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA BioTank 1 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA BioTank 2 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA BioTank 3-4 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA BioTank 5-6 hh (prestandadeklaration)
DoP BioDisc 1-8 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA slamavskiljare (prestandadeklaration)
Fettavskiljare
Oljeavskiljare
Pumpar
BioDisc produktdekal


Övriga dokument & publikationer

Entreprenörsinformation
Fastighetsinformation
Företagspresentation
JTI – Gemensamma avlopp
JTI – Små avlopp ska vara enkla
Läggningsinstruktioner för glasfibertankar (som inte har egen anvisning)
Länsstyrelsernas stora test av reningsverk
Modern markbaserad rening – en resumé
Produktkatalog
Produktvalsaffisch
Test av slamavskiljare – SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)
Teknisk rapport –  markbaserad rening

Arkiv – äldre produkter

Produktarkiv

Ladda ner Kontakt