Här laddar du hem pdf-filer:

Anvisningar, manualer, dokument och blanketter…

Avloppsanläggningar och minireningsverk

BAGA BDT   (normal skyddsnivå)
BAGA BDT – broschyr

BAGA Solo   (normal skyddsnivå)
BAGA Solo – datablad
BAGA Solo – installationsanvisning
BAGA Solo – installationsanvisning – optioner
BAGA Solo – drift och underhåll

BAGA Effektiv  (normal skyddsnivå)
BAGA Effektiv – broschyr

BAGA Easy   (hög skyddsnivå)
BAGA Easy G4 – broschyr
BAGA Easy G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA Easy G4 – 3-6 hh – installationsanvisningar
BAGA Easy G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Easy Kompaktbädd
BAGA Easy kompaktbädd – broschyr
BAGA Easy kompaktbädd – Installationsanvisning

Minireningsverk bioTank   (hög skyddsnivå)
BAGA Easy/biotank G4 – broschyr
BAGA bioTank G4 – 1 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 2 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 1-2 hh – drift och underhåll
BAGA bioTank G4 – 3-4 hh – installationsanvisningar
BAGA BioTank G4 – 5-6 hh – installationsanvisningar
BAGA bioTank G4 – 3-6 hh drift och underhåll

BAGA Marin
BAGA Marin reningsverk för båtbottentvätt – broschyr

Större reningsverk
Större reningsverk – broschyr

BAGA XL
BAGA XL större reningsverk – broschyr


Slamavskiljare

Slamavskiljare – broschyr
Slamavskiljare – installationsanvisningar
Slamavskiljare – drift och underhåll


Infiltration / Markbäddar / Biomoduler

Biomoduler – broschyr
Biomoduler – läggningsanvisningar
Perkolationsprov – instruktion


Källsorterat avlopp

Källsorterat avlopp – broschyr


Slutna tankar

Slutna tankar – produktblad


Oljeavskiljare

Oljeavskiljare – broschyr
Oljeavskiljare – drift & underhållsmanual
Läggnings- och transportinstruktioner för glasfibertankar
GOSS dimensioneringsprogram för fett- och oljeavskiljare


Fettavskiljare

Fettavskiljare – broschyr
Fettavskiljare  – drift & skötselinstruktioner


Pumpar

Dränkbara avloppspumpar
ADL – datablad
ADL – Drift och skötselinstruktioner

Skärande avloppspumpar
GC 07A – datablad
GC 07A – Drift och skötselinstruktioner

GD – datablad
GD – drift och skötselinstruktioner

GS-15 – datablad
GS-15 – drift och skötselinstruktioner

Grund- och gråvattenpumpar
BPS – datablad
BPS – drift och skötselinstruktioner

BAV – datablad
BAV – drift och skötselinstruktioner

BAH – datablad
BAH – drift och skötselinstruktioner

BCV – datablad
BCV – drift och skötselinstruktioner

JK – datablad
JK – drift och skötselinstruktioner

Dränvattenpumpar
DSPK – datablad
DSPK – drift och skötselinstruktioner

Länspumpar
SD – datablad
SD – drift och skötselinstruktioner

Torrsugningspumpar
SR – datablad
SR – driftskotsel

Syrafasta pumpar
SB – datablad
SB – drift och skötselinstruktioner


Tillbehör pumpar & pumpstationer

GD kopplingsfot


Pumpstationer

Pumpstationer – broschyr
Drift och skötselinstruktioner för pumpstationer


Automatik

BGSM larm och övervakningssystem – datablad
BLS larmenhet – datablad
Larm hög nivå – datablad

BN1 Pumpautomatik – datablad
BN2 Pumpautomatik – datablad
BNT Pumpautomatik – datablad

Nivågivare
Nivåvippa NV – datablad
Injustering nivåvippor

Tryckgivare
PME tryckgivare


Tillbehör

Manifolder – datablad
Förankringsduk – installationsanvisning
Förankring betong
Körbar tryckutjämningsplatta
Tät markduk – montering
Förhöjning BAGA Easy G4
Pumppaket – installationsanvisning


Service & Support

Serviceavtal – broschyr


Ritningar

Anläggningsritningar


Blanketter

Anmälan, serviceavtal

Protokoll till egentillsyn – BAGA Easy (PDF-fil för utprintning)
Protokoll till egentillsyn – BAGA Easy (digitalt formulär)

Protokoll till egentillsyn – BAGA bioTank (PDF-fil för utprintning)
Protokoll till egentillsyn – BAGA bioTank  (digitalt formulär)
Protokoll till egentillsyn – BAGA bioTank G4 (PDF-fil för utprintning)
Protokoll till egentillsyn – BAGA bioTank G4 (digitalt formulär)

Formulär för installationsintyg – BAGA (PDF-fil för utprintning)
Formulär för installationsintyg – BAGA

Formulär för reklamation

Uppsägning av avtal

Fastighetsinformation
Entreprenörsinformation


CE-dokument

DoP BAGA Easy 1 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA Easy 2 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA Easy 3-4 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA Easy 5 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA Easy 6 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA BioTank 1 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA BioTank 2 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA BioTank 3-4 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA BioTank 5-6 hh (prestandadeklaration)
DoP BAGA slamavskiljare (prestandadeklaration)
Pumpar
Automatikskåp
Fettavskiljare
Oljeavskiljare


Övriga dokument & publikationer

Teknisk rapport –  markbaserad rening
Små avlopp ska vara enkla – JTI
Gemensamma avlopp – JTI
Test av slamavskiljare – SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut)
Länsstyrelsernas stora test av reningsverk
Produktvalsaffisch
Fastighetsinformation
Entreprenörsinformation
Företagspresentation


Arkiv – äldre produkter

Produktarkiv

Ladda ner Kontakt