För miljön – tar hjälp av naturen i två unika reningssteg! 

  • Alla våra reningsanläggningar innehåller vår effektiva slamavskiljarteknik som genom sin unika utformning verkar vertikalt genom en bottenlös inloppscylinder där vattnet går ner och vänder uppåt och passerar en fördelningsskiva som drastiskt sänker vattenhastigheten och ger slammet tid att sedimentera i lugn och ro vilket resulterar i en fantastisk prestanda och obefintlig slamflykt. 
  • Vår moderna markbaserade rening är en vidareutveckling av den traditionella markbaserade reningen. Med hjälp av ventilationsrör i biomodulerna säkerställs en kontinuerlig syresättning av biomoduler och spridarplatta i kontrollerade syrezoner COZ (controlled oxygene zones). 

 Våra biomoduler och spridarplatta syresätts effektivt med hjälp av de termiska drivkrafterna genom ett kort ventilationsrör i botten i ena änden och ett långt rör i toppen i andra änden av modulraden. I den övre syrerika zonen finns upplyft biomassa och här sker nitrifikationen. Under spridarplattan och en bit ner i sanden finns biomassa som en matta. Här nere förbrukas syret och det bildas en syrefattig zon och förutsättningar för en god denitrifikation. 

Syrezonerna ger inte bara en oöverträffad hygienisering utan en mycket effektiv kvävereducering. Naturlig rening när den är som bäst!

Ladda ner Kontakt